Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse för 2010


Sollebrunns Ridklubb verksamhetsåret 2009-01-01—2009-12-31 avger följande berättelse:

 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter

 

Birgitta Johansson              Ordförande

Malin Olsson                 Vice ordförande

Pernilla Krantz                     Sekreterare

Eva Bille-Pettersson           Kassör

Anna Ottosson, Jörgen Andersson, Helene Werner, Helena Helldin och Erik Larsson

 

Styrelsen har förutom det konstituerande styrelsemötet 2009-03-21 haft 9 protokollförda sammanträden under 2009.

 

Revisor

Ing-Britt Fogelberg

 

Valberedning

Carina Larsson

Gunnar Ohlsson

 

Ungdomssektionen

Vendela Ingvarsson             Ordförande

Jessica Wisth                       Vice Ordförande

Tinnie Dahlbom                  Sekreterare

Jessica Wisth                       Kassör

Cecilia Pettersson, Gabriella Helldin, Johanna Ekelund, Rebecka Laggren.

 

Övrigt

Vendela Ingvarsson             Tävlingskommitté

Jessica Wisth                       Tävlingskommitté

Tinnie Dahlbom                  Tävlingskommitté

Nina Hedström                    Tävlingskommitté

Helene Werner                    Café ansvarig

Helena Helldin                    Café ansvarig

Carina Larsson                    Utbildningsansvarig

 

 

Medlemmar

Sollebrunns Ridkubb har under 2009 haft 111 medlemmar, medlemsantalet är stabilt utan stor omsättning. De flesta medlemmar är aktiva hela året. Det är även många barn som deltar i våra ”kringaktiviteter” som inte är medlemmar eftersom vi inte har medlemskrav för att få vara i stallet.

 

  

Projekt och aktiviteter under 2009

 

Alla kan

Under vintern 2008/2009 startade SORK projektet ”Alla kan – målinriktad hästskola med positiva förebilder” med stöd från idrottslyftet. Syftet är att vid sidan av ridlektionerna kunna erbjuda de elever som önskar individuella mål för att stärka deras kunnande och engagemang och därmed en ökad säkerhet i hästhanteringen. Ungdomar ges möjlighet att bli positiva förebilder och goda ledare. Under våren har Carina haft individuella elevsamtal med 58 elever. Genom dessa samtal har mål formats för träningen samt nya unga ledare rekryterats. Tillsammans med eleverna och med utgångspunkt från dessa samtal har ett underlag till en målbok tagits fram. Inom projektet hade dessutom ungdomar möjlighet att få rabatt på kurs med Ellen Ofstad. Ridskolans dag genomfördes som projektets mål. Under 2009 beviljades medel för ytterligare ett år i projektet.

 

Skolsamverkan

Inom idrottslyftet finns även möjlighet att öka samarbetet med skolan. SORK har beviljats medel till skolsamverkan under hösten 2009- våren 2010 . Detta innebär att alla elever i Bjärke Rektorsområde kan erbjudas ett eller flera tillfällen att prova på ridning och hästskötsel under dagtid.

 

Ledarutveckling

Carina Larsson har under våren genomgått en 7v kurs i Hälsa och Friskvård, BYS Skara. Vendela Ingvarsson och Jessica Wisth har påbörjat Ridsportförbundets ungdoms ledar utbildning. Malin Olsson och Carina Larsson deltog i ridinstruktörsutbildning för Elisabeth Lundholm. Gunnar Ohlsson och Carina Larsson har deltagit i en kurs om att arbeta med klubbens hemsida på idrott-on-line. Sidan är nu under uppbyggnad!

 

  

Årsfest

Årets årsmöte med FAMILJEFEST var även i år välbesökt (drygt 60 pers). Bland annat presenterade ungdomssektionen ett bildspel med ridskolans hästar och aktiviteter samt ordnade tipspromenad för barnen. Det fanns ett lotteri med massor av vinster för alla åldrar. Styrelsen bjöd på tacobuffé och fika, därefter sång och musikuppträdande av Du och Jag & Han och Hon.

 

Tävlingar

Tävlingskommittén har anordnat en vår- en höst- och en julklappshoppning där det även var en klass för käpphästar. Under tävlingsdagarna ordnade styrelsen försäljning i cafeterian. Även här var uppslutningen god och hembakningen fungerade mycket bra.

 

Temahelg med Ellen Ofstad

Under en kurs för Ellen Ofstad om kroppsspråk och positivt ledarskap deltog ungdomar mellan 14 och 23 år samt tio vuxna kursdeltagare från Sverige och Norge. På kursen visade Ellen hur man läser hästens kroppsspråk och använder sitt eget för att hästen lättare ska förstå vad man vill. Mycket intressant!

 

ALLA KAN finalen - Ridskolans dag

 

Vårterminen avslutades med Ridskolans dag då temat var 'Olika typer av träning med olika typer av utrustning'. Under dagen var 36 barn och ungdomar med och visade upp något de hade lärt sig. Uppvisningen innehöll bl.a. visa häst vid hand, balansövningar, voltige, spegeldressyr, longering, tömkörning, arbete på långa tyglar, ridning utan träns, kommunikation med kroppsspråk, löshoppning, gymnastikhoppning samt kratsa hovar. Ett moment var killar kan med 7 killar/män. Dessutom fanns möjlighet att prova westernsadel, spansk sadel, dressyrsadel, hoppsadel samt barbackaridning. De yngsta hade käpphäst race på en kavalettibana. Även höstterminen avslutades med ridskolans dag som utfördes som en julklappshoppning.

 

Clinic och studiecirkel om och med Perry Wood

Under hösten åkte ett gäng från SORK till en tvådagars clinic på Mariebergs Gård i Kungälv. Perry Wood (coach, beteendevetare och hästtränare från England) inspirerande deltagare med och utan häst till positivt ledarskap i harmoni med hästen. Hans sätt att coacha de ekipage som var med till bl.a. positivt tänkande, diskuterades både före och efter clinicen på en studiecirkel.

 

 

Ponnyridning

Klubben har under året varit med på olika ponnyridningstillfällen. Bla under medeltidsdagen i Gräfsnäs där både ledare och hästar var klädda i medeltidsanda, Westerndagen i St. mellby samt på Lions marknadvilket även i år var mycket uppsakattat. På skyltsöndagen hjälpte 6 unga jultomtar till med ponnyridningen vid Sollebrunnen.  

 

Nytt ridhusunderlag

Nytt underlag har lagts in i ridhuset. Underlaget blev mkt bra och lättskött.

 

Försäljning av lotter och salami

Ett stort tack till alla medlemmar som har hjälpt till att sälja lotter från sportlotteriet och salami från delikatesskungen! Det finns inget köptvång varken för lotter eller salami, men vinsten är ett viktigt ekonomiskt bidrag till klubben och det planerade läktarbygget. Salamin gav hela 9000 kr till klubben!

 

Hästmassage

Eva Bille-Pettersson, diplomerad hästmassör och fysioterapeut underhåller regelbundet ridskolans hästar med massage och stretching.

 

Arbetsdagar

I samband med ett styrelsemöte gjordes en uppfräschning av klubbstugan och en del utrustning införskaffades. Stugan har målats under året och caféansvariga har ordnat en del i stugan under året, bl.a. en fin postlåda till styrelsen.

 

 

 

Ridskola och Ridläger

 

Lektionsverksamhet bedrivs 5 dagar / vecka. Ridskola och ridläger drivs av Carina Larsson. Ungdomssektionens medlemmar har fått möjligheten att, under handledning, träna sina ledarkunskaper på helgläger och sommarläger. tre av de äldre ungdomarna har även fått planera och genomföra egna lektioner.

Under höstenstartade ett försök med att ha färre elever i grupperna och inrikta träningen mer på varje individ. Nu har vi endast 4 ridande elever (plus deltagare som fungerar som handledare) i varje grupp. Detta har ökat sammanhållningen i grupperna och alla deltagare är mycket nöjda med resultatet.

Nya elever börjar i ponnyskolan som leds till största delen av vära ungdomsledare. I ponnyskolan är halva lektionstiden skötsel och teori och den andra halvan ridning.

 

 

Vår filosofi

Klubben arbetar aktivt mot alkohol och andra droger (bl.a. rökfri anläggning), mot främlingsfientlighet, för jämlikhet och mångfald samt för demokrati.

Vi vill lära ungdomar att tro på sig själva genom ett positivt ledarskap med god kommunikation. Hästen är en otroligt bra lärare inom detta område.

 

Framtidsvisioner

Klubben har som mål att under sommaren 2010påbörja uppförandet av handikappanpassad läktare och klubblokal i ridhuset.

Långt framskridna planer finns även på att genomföra en 3-dagars ritt i Risveden.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:09 Skribent: Erik Larsson

Postadress:
Sollebrunns RK - Ridsport
Erskavägen 46 Saxhögen
44172 Sollebrunn

Kontakt:
Tel: 0736696746, 032240832
E-post: This is a mailto link

Se all info